ObjectLabs
     Enkelhet Lavrisiko Lavpris ved IT utvikling                                Hjem   IT-tjenester   IT-konsulenter   Erfaring   Kontakt


Stormaskin med MVS Stormaskin med MVS, Cobol og databaser

Tradisjonell stormaskin som kan identifiseres med begrepene MVS, Cobol, CICS, DB2 hører med til våre arbeidsområder. Våre IT-konsulenter sitter med mange års erfaring fra utviklingsarbeid for de forskjelligste bransjer og vil være i stand til å gå inn med rådgiving, utvikling eller forvaltning av eksisterende og nye systemer med resultater som tilfredsstiller de strengeste krav i markedet.

Samtidig som vi uten problemer erkjenner at denne type systemer er uovertrufne med hensyn til høy belastning og driftssikkerhet, ser vi også behovet for tilgjengelighet til og viderebehandling av disses innhold i såvel intra- som internettbaserte systemer. Vi posisjonerer oss derfor også med kompetanse på bl.a. Websphere for integrasjon av Cobolløsninger på stormaskin og internett.

Våre konsulenter har utført oppdrag innen bank, forsikring, varehandel, offentlige tjenester, både kommunale og statlige. Vi knytter stadig til oss nye medarbeidere og utvider derigjennom kontinuerlig vårt tilbud. Kontakt oss for å få en dagsaktuell oversikt over ledig spesialkompetanse på stormaskin, både med hensyn til verktøy (Cobol, Easytrieve, Supra - eller hva du er ute etter) og til arbeidsoppgaver.

Cobol Systemutvikling med COBOL 

Cobol som programmeringsspråk har de siste tjue år vært erklært død mer enn en gang. Realiteten er imidlertid at språket fremdeles er i utvikling og at utallige milliarder er investert i komplekse systemer som fremdeles er uunnværlige. Beskyttelse og videreutvikling av slike investeringer er en prioritert sak for seriøs drift. ObjectLabs ser det derfor som et viktig innslag i vårt tjenestetilbud å kunne assistere kunder med vår kompetanse på nyutvikling, effektivisering og modernisering.

DB2 og Oracle databaser DB2 og Oracle databaser

Databaseforvaltning er en betydende del av våre stormaskintjenester. Sentralt står relasjonsdatabasene DB2 og Oracle samtidig som våre konsulenter har kompetanse på andre systemer hvilket kan benyttes for konvertering mellom systemer i en moderniseringsprosess. Kontakt ObjectLabs med dine tanker så står vi til tjeneste med rådgivning og/eller direkte assistanse.

CICS CICS kommunikasjon

Primært har vi kompetanse på CICS, det foretrukne system for pålitelig kommunikasjon med brukerterminaler og stormaskiner over hele verden - bank- og forsikringstjenester, reisebyråbestillinger, lagerstyring og logistikk er noen eksempler. 

Websphere til internett Websphere til internett og intranett

Det er ikke nødvendig og ikke alltid økonomisk fornuftig å vrake gamle løsninger for å kunne benytte seg av mulighetene med "the World Wide Web".  Websphere er bare et av flere produkter som kan danne det ønskede bindeledd mellom dine dyrebare investeringer og fremtidens forretningsmuligheter. Kontakt ObjectLabs for å høre hva vi kan tilby og få hjelp med anbefalinger eller utvikling.

ObjectLabs a.s, Aschehougsvei 6, 0587 Oslo. Tlf 21 39 00 06. Mail: post@objectlabs.no