ObjectLabs
     Enkelhet Lavrisiko Lavpris ved IT utvikling                                 Hjem   IT-tjenester   IT-konsulenter   Erfaring   Kontakt


Erfaring ObjectLabs erfaring med teknologi, fagområder og bransjer

ObjectLabs a.s eies av konsulentene selv. Alle er høyt motiverte og har lang erfaring. Selskapet utvikler nær alle typer IT-løsninger tilpasset store og små kunder. Vår strategi er å bruke den teknologien som best forener trygg utvikling, framtidig endringsfleksibilitet og lave kostnader. Vår helt unike satsing på utelukkende konsulenter med lang erfaring gjør at vi kan tilby dybdekompetanse på et bredt spekter av moderne teknologier.

Teknologi Kompetanse på og erfaring med forskjellige typer teknologi

Av den teknologiske erfaringen til ObjectLabs IT-konsulenter kan nevnes:
 • Microsoft .NET programmering i Visual C#.NET, Visual C++.NET, VB.NET, ADO.NET og ASP.NET for webløsninger
 • Windows utvikling av systemer og COM komponenter i Basic, C++ og Active Server Pages inkludert bruk av tredjeparts komponenter som Chart FX grafikk, Tee Chart grafikk, LeadTools Video, Crystal Reports, etc.
 • Java/J2EE løsninger på Apache, JBoss, Silverstream (Novell exteNd), Oracle plattform
 • Unix programmering i C, C++ og andre språk på SCO, BSD, Linux m.fl.
 • COBOL, CICS, DB2 og stormaskin generelt
 • Objektmodellering og datamodellering med UML (Rational Rose), ER (ErWin), SSADM, og NIAM.
 • Oracle, MS SQL Server, Sybase, MySQL, PostgreSQL og Informix databasedesign, utvikling, tuning og replikering.
 • Webløsninger med Microsoft IIS, Apache, JSP, ASP, PHP, XML, XSLT, webservices/SOAP og søkemotoroptimalisering.
 • Prosjektledelse og rådgivning bl.a. ved integrasjon av overstående teknologier.

Bransjer Våre konsulenters erfaring med bransjer og fagområder

Av bransjeerfaringen til ObjectLabs IT-konsulenter kan nevnes:
 • Finans, forsikring, eiendom Bred erfaring fra arbeid hos kunder i finanssektoren, både på interne beregningskomponenter, rådgivningsløsninger og almenne webløsninger for Nordea, DnB, Gjensidige-NOR, Odin Forvaltning, Sparebank1, KLP, Postbanken, Skuld, Uni Storebrand m.fl. Administrativt system for Exact eiendomsformidling. Registreringsssytem for verneverdige eiendommer hos Riksantikvaren. Forsikringsystem Online økonomi- og logistikkrutiner i stormaskinmiljø hos Joh.Johansson. Norges Bank. BBS.
 • Helse Erfaring fra arbeid med ulike løsninger som pasientregister og diagnostisering på Ullevål universitetssykehus. AMIS Akkutmedisinsk informasjonssystem for ambulansestyring. Feiltolerante datasystemer for bl.a. Sentralsykehuset i Akershus. System for å utforme spørreundesøkelser på web for Rikshospitalet. Rådgivning angående legesystemene til Profdoc. Pasientregister ved MS-senteret i Hakadal. Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo. Støttesystem for GiftInformasjonen.
 • Olje Prosjektstyings- og kostkontrollsystemer for bygging av oljeplattformer for Aker/Norwegian Contractors. Digitalisering av seismiske kart for Geco og Statoil. Databasereplikering over satellitt av MS Sql Server logistikksystem for Fugro-Geoteam.
 • El-bransjen Kraftbørs til Calefornia for OM-gruppen. System for salg av el-kraft ved liberaliseringen av det norske kraftmarkedet.
 • Publiseringsløsninger Utvikling av webhotell for lokalaviser for Nynorsk Pressekontor. Finansinformasjonsportal som brukes av Nordea, DnB, Sparebank1 m.fl. for Cicero Consulting. Virtuell myntutstilling for MoneyMuseum i Zurich.
 • E-handel Webreklame for en av pioneren på dette området, Digilog. Annonsesystem på nettet for Bikez.com a.s.
 • Lager, logistikk Lagerstyring og logistikk for Eurocheese, Finncarriers, Esso, Shell
 • Regnskap Utvikling av internasjonalt, bransjespesifikt regnskap- og reskontrosystem for IBM North America.
 • Miljø Miljødirektoratets web pib.no med informasjon om farlige kjemikalier. Mulig EU standard kalt SdsComXml, for utveksling av sikkerhetsdatablad for kjemiske produkter over nettet. Web for sammenligning og utfasing av farlige kjemikalier for stiftelsen GRIP.
 • Kvalitetssikring Utvikling av kvalitetsadministrasjonssystem for QMSI. Kompetanse på ISO 9000-standarden. Rapportgeneratorer.
 • Administrative systemer Utvikling av soningskøsystem for fengslene via Computas. Nytt saksbehandlersystem for Kemnerkontoret i Oslo. Saksbehandlingssystem for Kommunal Lands-Pensjonskasse. Diverse systemer for Bertel O. Steen. Backofficesystem for børsmeglere. Innkjøpssystem.
ObjectLabs a.s, Aschehougsvei 6, 0587 Oslo. Tlf 21 39 00 06. Mail: post@objectlabs.no