ObjectLabs
     Enkelhet Lavrisiko Lavpris ved IT utvikling                                 Hjem   IT-tjenester   IT-konsulenter   Erfaring   Kontakt

IT konsulenter Hvorfor velge IT konsulenter fra ObjectLabs

ObjectLabs IT konsulenter hjelper virksomheten til en enklere hverdag slik at ansatte kan lykkes med sine oppgaver uten at det går utover trivsel, overskudd og fritid. Din virksomhet skal oppleve teknologien som en medspiller du alltid kan stole på. Våre datakonsulenter gjør avansert og høyt integrert teknologi om til enkle, praktiske verktøy. Det rutinemessige automatiseres og frigir tid til fokus på resultater og videreutvikling av virksomheten. Samtidig bidrar vi gjerne i de organisasjons- og forretningsmessige prosessene rundt innføring av datasystemer og ny teknologi generelt. ObjectLabs påtar seg utviklings- og vedlikeholdsoppdrag i hele Norge og i utlandet.

Kompetanse og erfaring "Fem pluss fem" eller spesialkompetanse

Hos ObjectLabs får du hjelp av datakonsulenter med minimum 5 års universitetsutdannelse og 5 års erfaring, eventuelt spesialkompetanse på produkter, metoder eller fagområder. Likevel har vi trolig markedets laveste timepriser. Vår unike kostnadsprofil med minimale administrasjonskostnader gjør dette mulig. Konsulentene godtgjøres utelukkende ut fra resultater. Dyktige konsulenter med fornøyde kunder tjener godt, mens andre blir borte. ObjectLabs ble etablert av de som jobber i selskapet med målsetning om å tilbakeføre mer av verdiskapningen til konsulentene som utfører oppdragene. Våre konsulenter har normalt norsk som førstespråk og oppholder seg i Norge.

Utvikling og forvaltning av datasystemer Trygg utvikling og fornuftig forvaltning av datasystemer

ObjectLabs gjør utvikling av små og store datasystemer til en trygg og forutsigbar prosess. Vi omsetter dine ønsker knyttet til funksjonalitet, utvidelsesmuligheter og kostnader til en optimal teknologisk løsning. Du får robusthet, fleksibilitet og brukervennlighet basert på dyp teknologiforståelse istedenfor IT bransjens mange trender. ObjectLabs ser behovet for å industrialisere utviklingsprosessen med fokus på produktivitet og kostnader tilsvarende andre bransjer. Et viktig punkt er timing av når ny teknologi skal tas i bruk. Som kunde skal du oppnå fordelene uten risikoen knyttet til umodne produkter og de mange døgnfluene i databransjen. Våre utviklingsmetoder og prosjektledelse er også orientert mot en tryggest mulig utvikling av datasystemer.
ObjectLabs a.s, Aschehougsvei 6, 0587 Oslo. Tlf 21 39 00 06. Mail: post@objectlabs.no