ObjectLabs
     Enkelhet Lavrisiko Lavpris ved IT utvikling                                Hjem   IT-tjenester   IT-konsulenter   Erfaring   Kontakt

Problematiske software Ustabil software med store vedlikeholdskostnader

ObjectLabs har konsulenter som har spesialisert seg på små og mellomstore systemer i alvorlige vanskeligheter både i utviklings- og vedlikeholdsfasen. Vi her rett erfaring når feilretting og vedlikehold skaper nye feil, ansatte programmerere slutter i frustrasjon og innleid hjelp fra de store konsulentselskapene blir for kostnadskrevende. Alt fra konkret feilretting til overordnet strategi for kostnadsreduksjon tilbys. Gode referanser fra lange kunderelasjoner.

Havarerte utviklingsprosjekter og feilslåtte IT investeringer Havarerte IT investeringer og budsjettoverskridelser

Det er flere havarerte utviklingsprosjekter og feilslåtte investeringer innen IT enn i andre bransjer. Alvorlige budsjettoverskridelser og forsinkelser er mer regelen enn unntaket. Velrenommerte konsulentselskaper, dyre rådgivere, avanserte utviklingsmetoder og grundige forberedelser greier ikke å forhindre at store verdier stadig tapes på systemer som aldri ferdigstilles. Årsakene kan være så forskjellige som uegnet utviklingsmetodikk, teknologiske valg, manglende risikoaversjon, unødvendig høy kompleksitet, feil belønningsmodeller, overbemanning og enkeltpersoner i prosjektet. Vår opryddingstjeneste er relevant for utviklingsprosjekter med store tids- og kostnadsoverskridelser.

Spesialister på forenkling, opprydding, og risikoavklaring Problematisk vedlikehold og dårlig driftsstabilitet

Det ligger store verdier i å øke levetiden til datasystemer. For aldrende systemer med ustabil drift og høye supportkostnader, er det viktig å ta de rette valgene. Vi kan komme inn med "friske øyne" og kan se situasjonen annerledes enn de involverte. Årsakene analyseres og forbedringstiltak med mest mulige målbare resultatkrav iverksettes og følges opp på tildels svært detaljerte nivåer. ObjectLabs kjenner prosessene rundt software utvikling fra programmering av bits and bytes til overordnede konsepter, metodikk, økonomi og ledelse. Vår fokus er på forenkling, opprydding og risikoavklaring.
ObjectLabs a.s, Aschehougsvei 6, 0587 Oslo. Tlf 21 39 00 06. Mail: post@objectlabs.no