ObjectLabs
     Enkelhet Lavrisiko Lavpris ved IT utvikling                                 Hjem   IT-tjenester   IT-konsulenter   Erfaring   Kontakt

.NET konseptet Trygg utvikling av systemer med Microsofts .NET teknologi

Hvordan ivaretar en sine programvareinvesteringer når Microsoft nå leverer både gode produkter og produkter som mange brukere misliker? Vinnere som Windows, Office og Visual Studio.NET kommer i nye versjoner som trolig reduserer en virksomhets produktivitet. Mye endres uten annet formål enn å selge nye versjoner av produkter kundene allerede har anskaffet og er fornøyde med. Brukersnittene endres kontinuerlig og feilene er mange. Sikkerheten er dårlig. Tungt markedsført teknologi har ofte kort levetid før neste trend kjøres fram. Unødvendig komplekse verktøy med stadig skifte av versjoner, gir store kostnader og vedlikeholdsproblemer som få konsulentselskaper advarer mot. Mange kunder sitter i klisteret og er misfornøyde. Apple går forbi Microsoft i markedsverdi. ObjectLabs skiller seg fra andre konsulentselskaper ved normalt ikke å bruke de mest kostnadskrevende delene av Microsofts teknologi, f.eks. Entity Framework, LINQ og MVC i Visual Studio. Vi har også overtatt og forenklet flere problematiske Microsoftbaserte systemer. Vår fokus er enkelhet, lavrisiko og lavpris. Du får rimeligere systemer raskere, og systemene er enklere å vedlikeholde. Vi vet forskjellen på avansert teknologi og unødvendig kompleksitet.

Windows applikasjoner IT-konsulenter til små weber eller store 3-lags applikasjoner

Med .NET brukt på riktig måte går det raskt å utvikle weber eller applikasjoner til bedrifter og offentlig virksomhet. ObjectLabs IT-konsulenter har også solid erfaring med utvikling av komplekse lagdelte .NET baserte Windowsapplikasjoner. Dette inkluderer bruk av MVC og ASP.NET til internett, SQL og LINQ til databaser og videreføring av Microsofts lite velykkede COM teknologi. Primært anbefaler vi det objektorienterte språket Visual C#.NET som brukt-riktig er et godt Microsoft produkt, samt Visual C++ og Visual Basic.NET. Våre konsulenter legger vekt på å gjøre enkle ting enkelt og uten bruk av unødvendig proprietær teknologi.

.NET eller Java systemer Valget mellom .NET og Java til systemutvikling

Java og .NET har store likheter og er begge velegnet til de fleste oppgaver. Javas popularitet krevde at Microsoft kom med et enklere og mer helhetlig rammeverk for utviking av systemer mot databaser, internett og enkeltmaskiner. Med Visual C#.NET lagde Microsoft en relativt ryddig 2. generasjons Java. De hyret arkitekten bak Borland Delphi suksessen til oppgaven. Etter det overtok "autistene" i Microsoft og oversvømte Visual C#.NET med meningsløs kompleksitet og kostnadsøkende metoder. Unødvendig kompleksitet hvor kunden vanskelig kan bytte leverandør, ses på som god forretning i mange store konsulentselskaper. ObjectLabs tilbyr rådgivning om, utvikling av, og vedlikehold av .NET løsninger. Les mer om
Windows, .NET, ASP.NET, COM, Visual C#, Visual Basic, Visual C++, XML, SqlServer og Mono.

ObjectLabs a.s, Aschehougsvei 6, 0587 Oslo. Tlf 21 39 00 06. Mail: post@objectlabs.no