ObjectLabs
     Enkelhet Lavrisiko Lavpris ved IT utvikling                                 Hjem   IT-tjenester   IT-konsulenter   Erfaring   Kontakt

Java, J2EE og Oracle programmering Java og J2EE programmering mot f.eks. Oracle databaser

Java 2 Enterprise Edition (J2EE) er et alternativ til Microsofts .NET teknologi. Teknologien leveres av flere forskjellige leverandører. Alle implementasjoner basert på samme standard fra Oracle. Standarden omfatter web, komponenter, transaksjoner, databasetilgang m.m. Den benyttes i stor skala til mange ulike forretningskritiske oppgaver. J2EE tilbyr dermed en komplett plattform for alt fra omfattende administrative systemer til lavbudsjetts websteder med beskjedne behov. Det store antallet tilbydere av teknologien sikrer at den kan tilpasses nær sagt ethvert behov og budsjett.

En sentral brikke i J2EE er Enterprise Java Beans. Java Beans bygger i utgangspunktet på og forbedrer Microsofts gamle komponenetteknologi. C#, det sentrale programmeringsspråket i .NET, ligner mye på Java. Web-teknologien i .NET har mye til felles med ulike web-rammeverk på Java-plattformen. Slektskapet er dermed, om enn ikke påtagelig, så absolutt tilstede. Den kanskje mest grunnleggende forskjellen på J2EE og Microsofts teknologi er muligheten til å velge et passende J2EE-verktøy og en passende plattform fra et best-of-breed oppbud, mens man på Microsoft-plattform er prisgitt en one-size-fits-all-filosofi.

ObjectLabs a.s tilbyr IT-konsulenter som hjelper med orientering i J2EE applikasjonstjenermarkedet og implementasjon av løsninger på J2EE plattform, enten i form av skreddersydde komponenter eller komplette applikasjoner.

Java og J2EE teknologi De viktigste fordelene ved Java og J2EE teknologi

De viktigste fordelene ved Java er:
 • Støtter implementasjon av skalerbare løsninger som tåler tung last godt.
 • Multiplattform, multi-vendor, tilgjengelige implementasjoner utvelges etter best-of-breed-prinsippet.
 • Komponent- og transaksjonsorientert, distribuert teknologi.
 • Rik tilgang til ulike databaser.
 • Støttes av tunge aktører som Oracle, IBM, HP, Sun, BEA, Novell m.fl.
 • Rikt utbud av ulike utviklingsverktøy som korter ned utviklingstiden betraktelig.
 • Minimal binding til operativsystem og leverandører, portable applikasjoner.
 • Ulike opensource-implementasjoner tilgjengelige, mulig å tilby clustrede enterpriseapplikasjonstjenere uten lisenskostnader og lav TCO.
 • God støtte for XML og webservices.

Java og J2EE applikasjoner J2EE utfordringer våre IT-konsulenter kan hjelpe deg med

En bør være klar over følgende:
 • Noe mer ressurskrevende enn tradisjonelle applikasjoner.
 • Kan være vanskelig å orientere seg og velge riktig leverandør.
Mer om
Java,
J2EE og Oracle.

ObjectLabs a.s, Aschehougsvei 6, 0587 Oslo. Tlf 21 39 00 06. Mail: post@objectlabs.no