ObjectLabs
     Enkelhet Lavrisiko Lavpris ved IT utvikling                                 Hjem   IT-tjenester   IT-konsulenter   Erfaring   Kontakt

Datakonsulenter søkes Dyktige datakonsulenter søkes til ObjectLabs

ObjectLabs ønsker å tilbakeføre mer av verdiskapningen til deg som utfører dataoppdrag. I gode tider tar tradisjonelle konsulentselskaper ofte 2/3 av inntjeningen din som ansatt. I dårlige tider er det ikke sikkert du får beholde jobben. En av våre målsetninger er å tilbakeføre 90% av inntektene til deg som tjener den. Samtidig skal du og din oppdragsgiver ha tryggheten i ObjectLabs samlede kompetanse og kvalitetssikring av kundeleveranser. For å oppnå dette er ObjectLabs organisert som et nettverk av selvstendige, samarbeidende konsulenter. Vi har minimal administrasjon, ingen selgere, ikke stort hovedkontor eller lignende. Dette gir oss lave kostnader slik at vi kan vinne oppdrag på pris. Dyktige datakonsulenter med fornøyde kunder vil likevel tjene godt. Kun provisjonsbasert godtgjørelse gjør at de mindre dyktige blir borte. ObjectLabs kunder vet derfor at de får bedre kvalitet til lavere pris enn hos våre konkurrenter.

Objektorientert programmering Fornøyde kunder og objektorientert programmering

Vi søker dyktige datakonsulenter som er interessert i å delta i nettverket vårt. Fornøyde kunder, objektorienterte metoder, ryddig programmering med fokus på gjenbruk, og effektivitet via enkelhet, er viktige verdier. I nettverket ivaretar deltakerne oppgavene som kundeansvarlig og kvalitetssikrer for hverandre etter gitte regler. Du velger selv hvor du vil ha kontor, hva du vil arbeide med, hvor mye du ønsker å arbeide, timepris, produkt du ønsker å utvikle, etc.

Programmerere, prosjektledelse og datamodellering "Fem pluss fem" eller spesialkompetanse

ObjectLabs ønsker primært programmerere med minimum 5 års utdannelse på universitetsnivå og 5 års erfaring, eventuelt spesialkompetanse på produkter, metoder eller fagområder. Med fagområder mener vi f.eks. regnskap, sykehus, bank, kommuner, oljevirksomhet og generelt bransjer som bruker mye IT. Hos oss er alder ingen begrensning så lenge du holder deg faglig oppdatert. Til prosjektledelse, datamodellering o.l. ønsker vi personer som har erfaring med teknisk implementasjon av tilsvarende datasystemer. Send oss informasjon om deg selv og noe du har utviklet, så får du mer informasjon om ObjectLabs.
ObjectLabs a.s, Aschehougsvei 6, 0587 Oslo. Tlf 21 39 00 06. Mail: post@objectlabs.no